Lokaal sportakkoord Lingewaard

Samen aan de slag

Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder. Dat is het motto bij de ontwikkeling van het Lingewaards Sportakkoord. Op 15 en 17 april gingen we samen met betrokken partners aan de slag tijdens startbijeenkomsten. Bijeenkomsten vol inspiratie en energie. En vooral veel betrokken spelers in het sportveld van Lingewaard. Vanuit de startbijeenkomsten zijn een aantal thema’s geformuleerd. Deze zijn begin juni in themabijeenkomsten met partners besproken. Per thema zijn concrete doelstellingen en acties uitgewerkt.

Artikelen over lokaal sportakkoord Lingewaard