Ondermijning in de sport

Uit een landelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat één op de acht sportclubs in Nederland signalen zien van criminele inmenging. Ook heeft één op de drie gemeenten te maken met zogeheten criminele weldoeners. Deze criminele weldoeners hebben een grote voorkeur voor sportclubs. Het zijn vaak (voormalig) criminelen die hopen leuk gevonden te worden door geld te geven en zo hun invloed op de lokale gemeenschap te vergroten.

Sportclubs vervullen een grote rol in de opvoeding van jongeren, het sociaaleconomisch klimaat en de sociale cohesie. Door preventief en waar nodig repressief op te treden tegenover criminele inmenging, kunnen wij er met zijn allen voor zorgen dat de sport blijvend zijn positieve invloed op jongeren, ouders, ondernemers, supporters, leden en vrijwilligers behoudt. Ook jullie inzet is hierbij noodzakelijk!

Als je door hebt hoe ze te werk gaan, ga je criminelen herkennen en kun je ze weren uit de sportclub. De signaal- en interventiekaart en bijbehorende factsheet kunnen daarbij helpen. De provincie Gelderland heeft een hand-out samengesteld met diverse handleidingen om criminele inmenging in de sport te herkennen en tegen te gaan.

Deze kunnen gebruikt worden om:

  • kennis op te doen over criminele inmenging in de sport, de signalen en de preventieve en repressieve maatregelen;
  • op een objectieve manier het gesprek aan te gaan met sportclubs over hun kwetsbaarheden;
  • met gevalideerde indicatoren in kaart brengen in hoeverre er mogelijk sprake is van criminele inmenging bij sportclubs en welke concrete preventieve of repressieve maatregelen er kunnen worden genomen.

 

Samen maken we sportclubs sterk en weerbaar!

Hand-out
Criminele inmenging in de sport herkennen en tegengaan!