Gemeente Bronckhorst

Sporten, bewegen, fysiek en mentaal fit blijven. De gemeente Bronckhorst vindt dat erg belangrijk. Bronckhorst is een gemeenschap die bestaat uit onderling verbonden dorpen en buurtschappen met elk eigen karakteristieke kenmerken waar het goed leven is. Bronckhorsters zijn bij elkaar betrokken en er heerst een sfeer van kleinschaligheid, menselijke maat, saamhorigheid en verdraagzaamheid. Iedereen heeft een aandeel in de gemeenschap.

De gemeente Bronckhorst vindt de leefbaarheid van de dorpen en buurtschappen belangrijk. Het (sport)aanbod levert een belangrijke bijdrage aan deze leefbaarheid. Daarnaast draagt dit aanbod ook bij aan een gezonde leefstijl, het informele veld en de wettelijke taak bewegingsonderwijs. Sport staat namelijk voor plezier en passie, maar ook voor samenwerking en ontmoeting. Wekelijks zijn Bronckhorsters actief als sporter, als vrijwilliger of als toeschouwer. Sport speelt daarom een belangrijke rol in onze samenleving en is van waarde voor iedere Bronckhorster en de gemeente als geheel. Het is duidelijk dat sportbeleid niet meer op zichzelf staat. De invulling van de sport raakt andere belangrijke beleidsterreinen van de gemeente.

Contact: info@bronckhorst.nl

website gemeente Bronckhorst

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Read more about Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst