Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Zo’n 30 partners deden dinsdag 15 juni mee aan de startbijeenkomst van het thema Duurzame Sportinfrastructuur. Met het Gelders Sportakkoord 2.0 willen we Gelderland de meest sportieve provincie houden. Dat vraagt ook om een duurzame sportinfrastructuur. Daarbij spelen veel aspecten een rol. Tijdens de themabijeenkomst kon iedereen dan ook meedoen aan vier deelsessies.

Heel Gelderland Fietst

Vanuit de Gelderse fiets- en wielerstrategie en door de aanleg van pumptracks willen we zoveel mogelijk mensen stimuleren om te gaan fietsen, in welke vorm dan ook. Goede buitenruimte, mooie routes en leuke activiteiten zijn hierbij van belang. Aanvoerders Maarten Tjallingii (bmoovd) en Joost Wichman (Boostpumptracks.nl) inspireerden in deze sessie de deelnemers met de initiatieven waarbij zij betrokken zijn. “Ik vind het belangrijk om verbindingen te leggen,”vertelde Maarten, “zowel tussen mensen als tussen potjes geld en initiatieven. Een van de good practices is de Gelderse Roadshow. Een mooie samenwerking tussen partners van het Gelders Sportakkoord waarmee we kinderen activeren om te bewegen.”

Joost vertelde meer over de bijdrage die pumptracks kunnen leveren. Dankzij een subsidie van de provincie komen er in Gelderland nu 14 pumptracks bij. “Een pumptrack combineert de voordelen van een fietscrossbaan en een skatepark. Op het circuit met bulten en bochten kun je lekker actief bezig zijn op de crossfiets of mountainbike, skates, step en skateboard. In Renkum zijn we momenteel een ‘inclusieve’ pumptrackbaan aan het maken, die voor rolstoelers toegankelijk is.”

Joep Tiernego (gemeente Arnhem) voegde daar nog een mooi voorbeeld aan “JOGG, de fietsersbond, Wandelnet en veel gemeenten hebben onlangs drie workshops gehad rondom beweegvriendelijke en fietsveilige schoolomgeving.” Tiffany Domsdorf van de GGD vatte de essentie van het Gelders Sportakkoord en de themabijeenkomsten goed samen: “De urgentie van bewegen is zo belangrijk, zeker in deze tijd. Ik ben blij dat ik deze initiatieven nu ken en mee kan nemen in mijn gesprekken met gemeenten en andere partners.”

Duurzame sportlocaties

Aanvoerder Rob Verhoeven (Provincie Gelderland) nam de deelnemers mee in hoe we kunnen profiteren van duurzame sportaccommodaties. Duurzaamheid is belangrijk in het kader van de klimaataanpak, en kan ook financieel iets opleveren. Gelderland committeert zich aan de klimaatdoelstelling door te streven naar 55% minder CO2-uitstoot in 2023 . Daarom biedt de provincie samen met de GSF ondersteuning aan clubs bij het verduurzamen van hun accommodatie.Een goed voorbeeld is Tennisvereniging Berg & Dal. Toen zij de huidige accommodatie moesten verbouwen hebben ze gekozen voor een grondige aanpak. Daarmee zijn zij de duurzaamste vereniging van Nederland geworden. Bekijk hier de video:

Vitaal sportpark

Rens Verkleij (Sport & Ruimte) gaf in een deelsessie een toelichting op het begrip vitaal sportpark. Daarbij gaat het over integratie van een sportclub in de maatschappij. Het sportpark gaat zo meer onderdeel uitmaken van het dagelijkse maatschappelijke leven, door zich organisatorisch en fysiek te verbreden. Een vitaal sportpark kenmerkt zich door: functiemenging, ruimtelijke integratie, goede benutting, open, bestuurlijk vitaal. Door functies te koppelen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben vervagen scheidslijnen, worden sportparken werkelijk ‘opengebroken’. Ruimtelijke integratie richt zich op het maken van sportieve en functionele verbindingen tussen de openbare ruimte, actieve verkeerroutes, groen- en recreatieve structuren en het sportpark. Zo is het sportpark geïntegreerd in de wijk of in de stad. En met bestuurlijk vitaal gaat het over samenwerking met verschillende partijen, aanhaken bij de open club gedachte.

Met de deelnemers werd met name de discussie gevoerd over veilig een open, vitaal sportpark is als de hekken worden weggehaald. Ton van Hoof (Ede): “In Ede zijn wij ook bezig met de ontwikkeling van een vitaal sportpark. Elke vereniging kan daar terecht. Maar het open karakter is een spannende. Het blijft zoeken naar een veilige manier waarop je dat kan doen. Wij zetten daarbij in om vooral meer mensen naar het sportpark te krijgen, zodat er altijd beweging is en we een veilig gevoel kunnen creëren.” Kyra Kuitert van Bureau KM voegt toe: “We kijken door de bril van een gebruiker naar de plekken. Wij kijken mee met de praktische invulling en dus ook naar de veiligheid daarvan en geven concrete en praktische tips.”

Biodiversiteit

Bij dit onderwerp van aanvoerder Jacques Nuijens (Provincie Gelderland) is vooral de vraag gesteld: wat kan biodiversiteit voor mij als club betekenen? Het versterken van de biodiversiteit op sportparken of ook wel natuurinclusief sporten en bewegen maakt het aantrekkelijk voor gebruikers en de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het planten van bloemen of zelfs fruitbomen. Door de biodiversiteit te vergroten, hebben sportparken een meerwaarde voor een breder publiek. Een idee is om te werken met sporters als ambassadeurs om te laten zien hoe aantrekkelijk het is om je sportpark anders in te richten.

Hoe nu verder?

Na de zomer organiseren we een verdiepingsbijeenkomst. Dan gaan we in op de ambities en acties per thema. De aanvoerders zullen deze verdieping gaan inzetten.

Wil je meedenken met dit thema, maar heb je nog niet aangemeld. Stuur dan een mail aan info@gelderssportakkoord.nl