Iresearch

iresearch werkt binnen de publieke gezondheid. We zetten ons in voor een gezond en welleven van mensen, zodat meer mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Wij zijn allen toegewijde gezondheidsprofessionals. Onze specialiteit: complexe vraagstukken, netwerkaanpakken en onderzoeken. Wij gaan als projectleiders en -medewerkers aan de slag met preventie vraagstukken en maatschappelijke opgaven. We zijn inzetbaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met onze achtergrond binnen de publieke gezondheid en onze ervaringen met domein overstijgend werken willen wij van meerwaarde zijn in het leggen van relaties tussen de partners van het Sportakkoord en als projectleider en proces coördinatoren actief betrokken zijn binnen opdrachten van het Sportakkoord 2.0.

Contactpersoon: Ferry Hommerson

Website iresearch

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Read more about Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst