Gemeente Overbetuwe

In navolging op het Gelders Sportakkoord 1.0 is in januari 2020 het Sportakkoord in Overbetuwe ontwikkeld. Ons uitgangspunt is dat we alle inwoners van Overbetuwe een gelukkig en gezond leven gunnen. Hierin speelt sport en bewegen een belangrijke rol. Kijkende naar de nieuwe ambities vanuit het Gelders Sportakkoord 2.0 spreken we wederom onze steun uit aan het akkoord en zijn we aangehaakt op alle zes thema’s.

Contactpersoon: Ewald Stegenga

Website gemeente Overbetuwe

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Read more about Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Vitale sport- en beweegaanbieders concreet aan de slag

Read more about Vitale sport- en beweegaanbieders concreet aan de slag

Wie heeft het beste idee om inwoners van Gelderland in beweging te brengen?

Doe mee met de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat 2021 en maak kans op 20.000 euro om jouw plan werkelijkheid te laten worden!

Klik hier voor meer informatie!