Gemeente Overbetuwe

In navolging op het Gelders Sportakkoord 1.0 is in januari 2020 het Sportakkoord in Overbetuwe ontwikkeld. Ons uitgangspunt is dat we alle inwoners van Overbetuwe een gelukkig en gezond leven gunnen. Hierin speelt sport en bewegen een belangrijke rol. Kijkende naar de nieuwe ambities vanuit het Gelders Sportakkoord 2.0 spreken we wederom onze steun uit aan het akkoord en zijn we aangehaakt op alle zes thema’s.

Website gemeente Overbetuwe

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Read more about Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst