Gemeente West Maas en Waal

In het midden van het land ligt de gemeente West Maas en Waal. Een waterrijke, groene gemeente met een breed en divers aanbod van sport en recreatie. In de acht kernen van West Maas en Waal wonen zo’n 19.000 mensen. De gemeente vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen bewegen, spelen en sporten.

Om dit te stimuleren werkt de gemeente samen met Actief Maas en Waal. Het platform richt zich op de jeugd, hun ouders en organisaties die met jongeren werken. Een mooi, concreet voorbeeld is het werken met buurtsportcoaches. Daarnaast wordt ook in de gemeente West Maas en Waal hard gewerkt aan het lokaal sportakkoord. Verschillende bijeenkomsten zijn al goed bezocht door inwoners, verenigingen, doelgroepen, professionals en andere betrokkenen.

Contactpersoon: Elisa Derksen,  beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

www.westmaasenwaal.nl

Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst

Read more about Duurzame sportinfrastructuur van meerdere kanten belicht tijdens themabijeenkomst
Resultaat

Uniek sport- en spelveldje in Appeltern na burgerinitiatief

Read more about Uniek sport- en spelveldje in Appeltern na burgerinitiatief