Gemeente Tiel

Méér inwoners van Tiel in beweging laten komen. Dàt is het hoofddoel van het Tielse Sportakkoord. Dat doen we onder andere met de inzet van buurtsportcoaches en het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook brengen we het sport- en beweegaanbod onder de aandacht op www.tielbeweegt.nl. In 2021 starten wij met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Wij willen zoveel mogelijk inwoners laten sporten en bewegen, ieder op zijn of haar eigen manier en niveau. Met elkaar en voor elkaar.

Contactpersoon: Sandrien van der Wal

Website gemeente Tiel

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders

Read more about Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders