Gemeente Wijchen

Wijchen is een sportieve, waterrijke en groene gemeente (z’n 41.000 inwoners) met een breed en divers aanbod van sport en recreatie.

De inwoners van Wijchen sporten en bewegen in de eerste plaats, omdat ze dat leuk, uitdagend, gezellig, spannend en ontspannend vinden. Wekelijks zijn er vele inwoners van Wijchen direct of indirect betrokken bij sport- en beweegactiviteiten. Sport en bewegen zijn natuurlijke en gezonde activiteiten die over het algemeen een positief effect hebben op hoe iemand zich voelt.

De gemeente Wijchen hecht veel waarde aan sport en bewegen als basis voor een gezonde en actieve leefstijl. Geen enkele groep mag uitgesloten zijn van sportdeelname. Samen met de sportverenigingen scheppen we voorwaarden om onze inwoners (meer) te kunnen laten sporten en bewegen. We willen dat Wijchen een aantrekkelijke gemeente is en blijft om in te kunnen sporten en bewegen voor iedere Wijchenaar.

Contactpersoon: Paul Loermans

Website gemeente Wijchen

Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Read more about Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten