InnoBeweegLab

InnoBeweegLab is een onderzoeks- en innovatiecentrum dat bijdraagt aan een vitalere samenleving door de ontwikkeling en inzet van nieuw, passend beweegaanbod. InnoBeweegLab streeft naar innovaties die leiden tot maatschappelijke impact op het gebied van een gezonde actieve leefstijl en is een nationaal Sportinnovator centrum.

We onderzoeken wat mensen, in het bijzonder de eindgebruiker, in beweging brengt en hoe innovatie voor passend beweegaanbod een bijdrage kan leveren aan een actievere leefstijl.

Contactpersoon: Harmen Bijsterbosch, directeur-bestuurder, e-mail harmen@innobeweeglab.nl

Website InnoBeweegLab