JOGG

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen
en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten,
maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werken
we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak.
Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar. We
maken hun leefomgeving (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk
en media) gezond door te werken aan zes essentiële voorwaarden:
politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, gedeeld
eigenaarschap, verbinding preventie en zorg, monitoring & evaluatie en
communicatie.
JOGG brengt een leefstijltransitie van ongezond naar gezond tot stand.
JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in
een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl.
De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed
slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen
overgewicht en obesitas.

Contactpersonen: Bente Steenvoort en Sandrien van der Wal

Meer informatie vind je op: www.jogg.nl

Netwerkfestival Gelders Sportakkoord 2023: hoe meer lawaai, hoe groter de stunt

Read more about Netwerkfestival Gelders Sportakkoord 2023: hoe meer lawaai, hoe groter de stunt

peuter4daagse – hét wandelevent voor alle jonge kinderen!

Read more about peuter4daagse – hét wandelevent voor alle jonge kinderen!

The Daily Mile en Avond4daagse: bewegen met een doel

Read more about The Daily Mile en Avond4daagse: bewegen met een doel

Bezoekers sportkantine zijn klaar met alleen maar snoep en snacks

Read more about Bezoekers sportkantine zijn klaar met alleen maar snoep en snacks