Stichting Jobstap

Wij zijn Stichting Jobstap: een landelijke (re-) integratie- en jobcoachorganisatie zonder winstoogmerk. We gaan voor een inclusieve samenleving met voor iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Hoe we ons steentje bijdragen? Iedere dag bouwen we aan duurzame dienstverbanden voor werknemers met een arbeidsbeperking. Voor werkgevers bieden we passende begeleiding on the job.

Jobstap is een social enterprise met ruim 20 jaar kennis & ervaring in huis als het gaat om de begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel, een auditieve beperking, gedragsproblematiek, psychische klachten of een combinatie hiervan. Op iedere trede van de participatieladder! Wij hebben vitaliteit en een gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan in onze begeleiding.

Bij Jobstap werken gedreven arbeidscoaches die zich vastbijten in begeleidingstrajecten. Ze steken hun nek uit voor kandidaten, denken in mogelijkheden en signaleren arbeidskansen. Ze bundelen krachten in het regionale netwerk en hebben oog voor álle leefgebieden. Deze transitiecoaches zorgen ervoor dat vele werknemers blijvend meedoen op de arbeidsmarkt. In 2020 begeleidden we 1844 kandidaten naar & in werk en behaalden we met 79% hiervan succesvol het trajectdoel.

Wij gaan samen aan het werk met een landelijk netwerk van ruim 8000 werkgevers, kandidaten, verwijzers als UWV en gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, socials partners en de gehele Jobstap Groep. Om die inclusieve voetafdruk in Nederland te blijven vergroten zijn we als organisatie betrokken bij innovatieve inclusieprojecten, zoals de Coalitie voor Technologie en Inclusie. Haak je aan?

Contact

Website Stichting Jobstap

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Resultaat

Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0