Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Eind oktober vorig jaar was de kick-off bijeenkomst voor de herziening van het Gelders Sportakkoord. Lang niet alle partners konden daarbij aanwezig zijn. Vandaar dat op 20 februari een extra bijeenkomst was georganiseerd zodat iedereen een bijdrage aan het Gelders Sportakkoord 2.0 kan leveren. Dat de behoefte daaraan groot was bleek wel uit de opkomst: ruim 40 partners kwamen met wensen, nieuwe thema’s en concrete acties.

Gedeputeerde sport Jan Markink dankte alle aanwezigen voor het feit dat ze hun kostbare uren wilden investeren in de samenwerking in het Sportakkoord. “Ik ben blij dat hier zoveel verschillende soorten organisaties zijn. Sport heeft het in zich dat het heel makkelijk verbindingen legt, economisch, sociaal, op het gebied van gezondheid. Die kracht van sport moeten we benutten. Het doet me deugd dat we in de eerste fase een mooi ontwikkeld sportprogramma hebben neergezet, met de provincie als aanjager. Nu is het tijd dat wij als provincie als gelijkwaardige partner meedoen, en dat ook andere organisaties opstaan die op een bepaald onderdeel het voortouw willen nemen.”

 

 

 

 

 

 

Nieuwe thema’s
De pijlers van het sportakkoord (inclusief sporten, duurzame sportomgeving, vitale sport- en beweegaanbieders, topsport die inspireert, positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen) worden breed gedragen. Maar uit de bijeenkomst van 20 februari kwamen wel nieuwe deelthema’s waar partners graag aandacht voor willen en in willen investeren. Zo werd veiligheid als een belangrijk speerpunt genoemd. Zowel fysieke veiligheid als een veilig sportklimaat voor iedereen. Daarnaast werd ook sport en bewegen voor senioren als belangrijk aandachtspunt gezien. Sowieso zagen de aanwezigen de uitwerking van het Gelders Sportakkoord breder dan georganiseerde sport: ook bewegen en spelen horen daarbij. “Laten we een stevige ambitie uitspreken: we moeten de meest vitale provincie van Nederland zijn!”, zo concludeerde de leden van een van de brainstormtafels.

Gerichte samenwerking
Net als op 31 oktober klonk ook nu de oproep tot verbinding en meer samenwerking. “We moeten elkaar leren kennen en ook buiten de formele agenda om contact leggen,” aldus een van de deelnemers. Samenwerking zou niet alleen afhankelijk moeten zijn van toeval, maar er zouden gerichte verbindingen tot stand moeten worden gebracht op een bepaald thema. Ook het bedrijfsleven zou hierbij een rol moeten spelen. Daarbij zijn volgens sommige partners ook businesscases denkbaar waarbij het bedrijfsleven niet alleen meedoet vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar er een win-winsituatie ontstaat voor alle partijen. Overigens kwam ook de vraag hoe je partner wordt van het Gelders Sportakkoord. Dat staat open voor iedereen die zich in wil zetten voor de uitgangspunten van het Sportakkoord. In juni is er weer een nieuw tekenmoment waarop we nieuwe partners presenteren!

 

 

 

 

 


Concreet aan de slag

De feedback van de bijeenkomst wordt verwerkt in het Gelders Sportakkoord 2.0. Daarin wordt ook de verbinding met lokale sportakkoorden en andere convenanten zoals het Nationaal Preventieakkoord meegenomen. Daarnaast gaven verschillende partners aan zelf concrete stappen te willen zetten. Zo zijn er suggesties voor kennismeetings over bepaalde onderwerpen bij partners op locatie, en willen mensen aan de slag met vitaliteit op de werkvloer. Ook zal het onderwerp veiligheid verder worden uitgediept, mogelijk in een themabijeenkomst.

Wilt u meepraten over het Gelders Sportakkoord 2.0 of verbinding leggen met een of meer partners? Neem contact op via info@gelderssportakkoord.nl of benader partners via hun partnerpagina .

Resultaat

Onderzoek laat zien: Gelderlanders bewegen meer door toegankelijke leefomgeving en een maatje

Read more about Onderzoek laat zien: Gelderlanders bewegen meer door toegankelijke leefomgeving en een maatje
Resultaat

Webinar 'Samen sterk, gezond aan het werk' terugkijken

Read more about Webinar 'Samen sterk, gezond aan het werk' terugkijken
Resultaat

Evenementen in coronatijd, leren van BMX op Papendal

Read more about Evenementen in coronatijd, leren van BMX op Papendal