Wrinkle Works

#BTheChange
Wrinkle Works gelooft in de kracht van verbinden en laat zien dat evenementen, hoe groot of klein ook, een ‘trigger’, een vliegwiel, kunnen zijn om iets in gang te zetten.

Wij ontwerpen vanuit een breed palet programmering; zoals sport, muziek, kunst en cultuur, inclusie en bv. urban. Onze activiteiten inspireren, geven ruimte om te participeren, stimuleren talentontwikkeling, zijn educatief, competitief en dragen bij aan de beleving en ervaring van het (hoofd)evenement. We verwerken de wensen van de stakeholders , de doelen van het evenement en maken vanuit co-creatie verbinding met lokale organisaties. Waar gewenst voeren we ook uit.

Wij zijn verbinders pur sang. Onze jarenlange ervaring bij overheden en als evenementorganisatoren maakt dat wij gemakkelijk schakelen en de verschillende werelden met elkaar kunnen verbinden. Wij zorgen ervoor dat ‘werk’cirkels gróter en duurzaam verbonden worden. Wij doen dat dan ook #AndersdanAnders.

Contactpersoon: Régine van Heest-Rijzewijk
06 – 475 80 263

www.wrinkleworks.nl

 

Wrinkle Works is ondertekenaar van het Manifest Onbeperkt Sporten

Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0
Resultaat

Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Read more about Nieuwe thema’s bij extra bijeenkomst Gelders Sportakkoord 2.0

Manifest onbeperkt sporten gelanceerd tijdens themabijeenkomst inclusief sporten

Read more about Manifest onbeperkt sporten gelanceerd tijdens themabijeenkomst inclusief sporten

Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie

Read more about Vier aanvoerders opgestaan voor uitwerking fiets- en wielerstrategie