Regionale kennisdeling door buurtsportcoaches speerpunt Gelders Sportakkoord 2.0

Een van de eerste ambities die tijdens de kick-off van Gelders Sportakkoord 2.0 werd uitgesproken was het beter verbinden van buurtsportcoaches. Zij werken vooral binnen hun eigen gemeente en komen door hun drukke programma’s nauwelijks toe aan netwerken en kennisdeling. In een themabijeenkomst op 20 februari werd de mogelijkheid verkend om een regionaal netwerk op te zetten.

Volgens de aanwezige partners is er grote behoefte aan praktische kennisdeling. Zeker ook omdat veel buurtsportcoaches wel een eigen specialisme hebben, zoals senioren, inclusief sporten of verenigingsadvies. Hoe mooi zou het zijn als we buurtsportcoaches gemeenteoverstijgend als specialist zouden kunnen inzetten? Daarnaast stijgt door het delen van kennis en ervaringen de kwaliteit van alle buurtsportcoaches.

Randvoorwaarden van belang
Voor het opzetten van een regionaal netwerk is een ‘spin in het web’ vanuit een centrale organisatie onmisbaar. Deze kan aanjagen, kennis ophalen en behoeften signaleren, verbinden en bijeenkomsten opzetten. Zo wordt duidelijk wat er bij meerdere gemeenten speelt en dus regionaal opgepakt kan worden. Zo zouden er themabijeenkomsten kunnen komen over praktische onderwerpen waar iedere buurtsportcoach mee te maken heeft. Van belang is dan wel dat deze bijeenkomsten op een praktisch tijdstip plaatsvinden en ver van tevoren aangekondigd worden, zodat de buurtsportcoaches ze in hun schema kunnen opnemen. Ook kunnen er verbindingen worden gelegd tussen buurtsportcoaches in gemeenten van vergelijkbare groottes om samen te sparren.

Volgende stappen
De komende tijd zullen de partners een businessmodel gaan ontwikkelen voor een regionaal netwerk. Daarbij worden gemeenten en andere relevante organisaties gevraagd om hierover mee te denken. De GSF zal dit initiëren. De overkoepelende ambitie wordt verder uitgewerkt en in juni 2020 is er een vervolgbijeenkomst waar de resultaten gedeeld worden.

Wilt u zich inzetten voor de samenwerking van buurtsportcoaches of op de hoogte gehouden worden van de resultaten? Laat het weten via info@gelderssportakkoord.nl.