Vervolgbijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders

Datum8 juni 2021
Tijd13:00 - 14:30 uur
LocatieOnline

Op dinsdag 8 juni van 13.00 tot 14.30 uur vindt de tweede online themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders plaats. Tijdens de eerste bijeenkomst is er met elkaar kennis gemaakt en is kritisch gekeken naar de geformuleerde ambities zoals beschreven in het Gelders Sportakkoord 2.0. De conclusie was dat er veel ambities samenhang hebben en dat de aanvoerders een actieplan zouden maken voor het vervolg. Lees hier het verslag terug van de eerste bijeenkomst.

Tijdens de vervolgbijeenkomst op dinsdag 8 juni wordt samen met de betrokken partners het plan bepaald om tot concrete acties te komen op drie thema’s:

  • Open club
  • Kennisdeling
  • VA-Netwerken

Hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u toch graag meedenken, stuur dan een e-mail aan info@gelderssportakkoord.nl.