HAN: “Samen de meerwaarde van sport maximaal benutten”

Op de bijeenkomst over het Gelders Sportakkoord op 31 oktober nodigden Kasper Bakker en zijn collega’s van Hogeschool Arnhem en Nijmegen iedereen uit op de denkbeeldige dansvloer. “Alle aanwezige sportprofessionals onderschreven die dag dat het Gelders Sportakkoord draait om samenwerking en verbinding. En dat ontstaat vooral door dingen te dóen. Dus nodig elkaar uit op de dansvloer en kijk wat er gebeurt als je samen begint te bewegen.”

Het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking met een maatschappelijke meerwaarde is de belangrijkste activiteit van Bakker als programmamanager sociale innovatie aan de HAN Sport & Bewegen. “We maken kennis over sport en bewegen direct beschikbaar voor de maatschappij door het opleiden van excellente professionals, en door het uitvoeren van toegepast onderzoek voor en met de praktijk. Deze zaken proberen we te combineren, waarbij we altijd zoeken naar een win-winsituatie. Zo werken studenten tijdens hun stage of afstudeeropdracht vaak aan sport- en beweegvraagstukken binnen strategische samenwerkingen met onze partners uit het werkveld. Zo leren de studenten in de praktijk en hebben de samenwerkingen de beschikking over extra handjes en nieuwe inzichten.”

Vitale wijk Arnhem
Een voorbeeld daarvan is de Arnhemse wijk Elderveld. “Daar werken we met verschillende partijen zoals Sportbedrijf Arnhem, de gemeente, Topsport Gelderland, sportverenigingen en de wijkvertegenwoordigers vanuit een sportcentrum midden in de wijk. Doel is om samen de wijk sportiever en vitaler te maken en om talent te ontwikkelen. Met elkaar zetten we een programma op waarin ontmoeten, inclusie, bewegen, gezondheid, ontwikkeling en veiligheid samenkomen. Het werk van onze studenten verschilt. Een ALO-student ontwikkelt, geeft en test bijvoorbeeld een beweegworkshop aan kinderen in de wijk, terwijl een masterstudent Sport- en Beweeginnovatie de samenwerking en afstemming tussen de belanghebbende organisaties regisseert. Belangrijk is dat we met alle partijen samen op de plek zitten waar het moet gebeuren. Juist doordat iedereen los is van de eigen vaste werkplek en standaard patronen, ontstaan vaak mooie nieuwe dingen. Collega’s van HAN Sport en Bewegen, zowel docenten als toegepaste onderzoekers, kijken mee en leveren begeleiding en aanvullende kennis, bijvoorbeeld door extra onderzoek.”

 

 

 

 

 


Meerwaarde van sport in sportakkoorden

De toegevoegde waarde van sport voor maatschappelijke doelen wordt steeds breder gezien. “Sport is belangrijk voor de gezondheid en wordt vaak als eerste genoemd als het over preventie gaat. Daarnaast zorgt sport ervoor dat mensen elkaar ontmoeten en draagt het bij aan de leefbaarheid van wijken. Nu ook het Nationaal Sportakkoord er is en er in veel gemeenten lokale sportakkoorden komen, krijgen wij als hogeschool steeds meer concrete vragen uit de sportpraktijk. De sportakkoorden geven focus en maken duidelijk wat sport voor de maatschappij kan betekenen. Het mooie is dat ook de sportakkoorden weer draaien om verbinding: sámen de meerwaarde van sport maximaal benutten.”

 

 

 

 

 

Van elkaar leren en gewoon doen
Bakker roept partners van het Gelders Sportakkoord op nu in actie te komen. “Het is heel simpel. We willen allemaal dat bijvoorbeeld kinderen meer bewegen. Daarvoor moet op heel veel plekken iets gebeuren. Daar kunnen we heel lang over blijven práten, maar het begint met op een paar plekken iets dóen. Laten we kijken waar de energie zit in Gelderland, en daar gewoon starten. En laten we vooral van elkaar leren. Als iets voorheen niet werkte, gaan we samen op zoek naar een manier om het anders te doen. Ik ben heel benieuwd naar de praktijkervaring van andere partners, bijvoorbeeld hoe de samenwerking bij Achterhoek in Beweging is opgezet. En wij delen graag de kennis die we opdoen in de innovatiehubs in heel Gelderland. Laten we meer gaan dansen.”

Mail Kasper Bakker