Post-corona denktank aan de slag

De coronapandemie heeft voor sport en bewegen grote gevolgen. Daarom is de post-corona denktank in het leven geroepen. Hierin delen verschillende organisaties kennis en gaan ze samen op zoek naar initiatieven om sport anders te organiseren tijdens en na corona. Op woensdag 21 en donderdag 22 april 2021 waren de eerste kennisbijeenkomsten.

De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over pijnpunten die ervaren worden en problemen die zij ervaren of verwachten als het aankomt op corona en sport. Een van de belangrijkste aspecten is de verbinding bij sportclubs, zeker nu het sporten in een groep en de competitievorm wegvallen. Daarnaast werd er aangegeven dat de grootste pijnpunten liggen bij de doelgroep aangepast sporten. Waar veel binnensporten naar buiten gehaald kunnen worden, is dit voor het aangepast sporten vaak niet mogelijk. Hierbij is het van belang dat deze groep weer zo snel mogelijk de ‘zaal’ in kan.

Slimme ideeën
De creativiteit in Gelderland blijkt ondanks de pijnpunten groot. Zo is er een nieuwe competitievorm voor de sportvisserij ontwikkeld, en zijn er initiatieven uitgewisseld voor het opvangen van het gemis van de competitievorm bij sportverenigingen. Ook zijn er nieuwe verbindingen gelegd tussen verschillende organisatoren van sport om zo ideeën verder te brengen. Daarnaast is er door de coronapandemie een andere beleving van sport ontstaan. Mensen zijn meer gaan buiten sporten, denk hierbij aan mountainbiken, fietsen, skeeleren, etc. Om dit te benutten is het ontwikkelen van de buiten-infrastructuur nu belangrijk.

Lokaal organiseren post-corona denktank
De post-corona denktank zou volgens de deelnemers ook op lokaal niveau erg waardevol zijn. Hierbij worden lokale sportverenigingen en organisaties met elkaar in contact gebracht om zo kennis en nieuwe ideeën te delen. Dit zorgt niet alleen voor meer creativiteit en nieuwe initiatieven, maar ook voor meer verbondenheid tussen de verschillende verenigingen.

Heeft jouw organisatie geleerd van de coronapandemie en wil je die kennis graag delen? Of ben je benieuwd naar tips van anderen? Meld je dan nu aan door een e-mail te sturen naar Muriel Freriks.