Provincie Gelderland ondertekent deelakkoord ‘Topsport die inspireert’

Gelderland onderstreepte 11 oktober 2019 de ambities uit het Gelders Sportakkoord, door ook het deelakkoord ‘Topsport die inspireert’ van het Nationaal Sportakkoord te ondertekenen. Ook vijf andere provincies, NOC*NSF, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en natuurlijk minister Bruno Bruins van Sport onderschreven het akkoord.

Inspiratie en verbinding
In het deelakkoord is afgesproken dat partijen zich inzetten om de maatschappelijke impact van topsport en evenementen te vergroten. Dat willen ze doen door:

  • meer aandacht voor meer sporten in de media te krijgen
  • sportevenementen goed in te zetten om mensen te inspireren
  • talenten bij sportverenigingen vroeg in beeld te krijgen
  • een programma voor onderzoek en innovatie
  • te zorgen dat onze atleten goed kunnen presteren op het mondiale podium.

Gedeputeerde Jan Markink: “Veel mensen zullen een bijzondere herinnering hebben aan zo’n moment dat we met zijn allen onze mannen of vrouwen toejuichten. Die momenten verbinden ons als samenleving. Mooi dat we ook dit onderdeel van sportbeleid met zijn allen op gaan pakken. Het sluit ook mooi aan bij wat wij in Gelderland al doen.”

Lees het hele bericht

 

Zie wat Gelderland al heeft bereikt op dit gebied

 • 5 minuten
 • okt 2019

Thema's

Topsport inspireert

Partners

NOC*NSF
Provincie Gelderland