Sportakkoord Brummen gepresenteerd

44 concrete acties, verdeeld over 5 thema’s. Met 26 organisaties die zich daar voor in willen zetten. Dat is in cijfers de samenvatting van het sport- en beweegakkoord Brummen. Donderdagmiddag 28 mei mocht sportwethouder Ingrid Timmer dit document op passende wijze in ontvangst nemen.

Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen in Brummen
“Het doel van het akkoord is dat iedereen in de gemeente Brummen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving”, licht sportformateur Petra Schipper van de GSF toe. “We hebben een kerngroep geformeerd die het daadwerkelijk opstellen van het akkoord heeft begeleid en verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. Deze kerngroep telt negen leden vanuit de lokale sport, het onderwijs en gemeente en staat onder voorzitterschap van Stichting Sportkompas. Het opgestelde sport- en beweegakkoord is er echt voor en door de betrokken organisaties in Brummen. Alle ondertekenaars hebben zich aan specifieke acties verbonden. Daardoor kan er vrijwel direct gestart worden met de uitvoering.”

 

 

 

 

 

Wethouder Timmer is blij met het akkoord en sprak haar waardering uit voor de inzet en het enthousiasme waarmee het akkoord tot stand is gekomen. “Dit sportakkoord verbindt. Ik vind het een mooi startpunt van waaruit we met elkaar concrete acties kunnen uitvoeren, dichtbij de mensen waar het om gaat.” Natuurlijk zijn ook nieuwe organisaties nog altijd van harte welkom om aan te haken. “Het akkoord is een groeidocument waarbij een ieder welkom is om zijn of haar steentje bij te dragen”, aldus de wethouder.

In september wordt er tijdens de Nationale sportweek een officiële start gemaakt met de uitvoering van het Sport – en Beweegakkoord.

Foto’s: Leontine van Geffen-Lamers

  • 5 minuten
  • jun 2020

Thema's

Lokale sportakkoorden

Partners

Gelderse Sport Federatie