Sporthulpmiddelen beter toegankelijk maken met nieuwe handreiking

Een van de uitgangspunten van het Gelders Sportakkoord is dat iedereen die dit wil, moet kunnen sporten. Toch loopt dat voor mensen met een beperking niet altijd goed. De sporthulpmiddelen die zij nodig hebben, worden niet altijd vergoed of er is een lange zoektocht nodig. Met de nieuwe Handreiking Sporthulpmiddelen is de eerste stap gezet naar betere toegankelijkheid van hulpmiddelen.

Een sportrolstoel is wezenlijk anders dan een gewone rolstoel. En een aangepast zadel, een sportprothese, een racerunner of een rolgoot voor boccia zijn onmisbaar om lekker te kunnen sporten. Maar waar vind je die hulpmiddelen en vooral: wie betaalt ze? Uit onderzoek blijkt dat aangepast sporters nogal eens van het kastje naar de muur gestuurd worden. De gemeente verwijst bijvoorbeeld naar de zorgverzekeraar maar de zorgverzekeraar vergoedt niet (alles). En de regels verschillen ook nog eens per gemeente, waardoor jouw teamgenoot wel die sportrolstoel krijgt en jij niet, omdat je 10 kilometer verderop woont. Ook blijken zowel zorgverzekeraars als gemeenten niet altijd over de juiste kennis te beschikken om de aanvraag goed te kunnen behandelen.

Samenwerken in de hele keten
Vier expertpartners hebben zich in die situatie verdiept: Special Heroes Nederland, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Esther Vergeer Foundation en Vereniging Gehandicaptensport Nederland. Zij constateren: volwaardige toegankelijkheid van sporthulpmiddelen is alleen mogelijk als we samenwerken in de hele keten. Van verzekeraars tot overheid, en van leverancier tot stimuleringsfonds. De vraag van de sporter moet centraal komen te staan. In de Handreiking geven de vier organisaties oplossingsrichtingen om die ketens wel tot stand te brengen. Daarmee kunnen we samen de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen verbeteren.

Aan de slag
De Handreiking biedt tips en handvatten voor o.a. beleidsmakers sport (landelijk, regionaal, lokaal), Wmo consulenten & casemanagers, zorgverzekeraars, professionals in de zorg die te maken hebben met mensen met een fysieke beperking, leveranciers van sporthulpmiddelen, consulenten sport & bewegen/beweegloketten en buurtsportcoaches aangepast sporten. Iedereen kan zelf met de uitgangspunten aan de slag, daarnaast lopen in Den Haag, Emmen en de provincie Brabant pilots waarvan de leerpunten op termijn ook beschikbaar komen voor iedereen.

Download de handreiking

 

Deel jouw verhaal
Is er in jouw gemeente of regio al een goed voorbeeld op het gebied van sporthulpmiddelen? Of wil je juist meteen aan de slag met de handreiking en zoek je partners binnen het Gelders Sportakkoord? Laat het ons weten of zet je oproep in de reacties onder dit bericht.