Special Heroes

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren en een zo groot en breed mogelijk aanbod te creëren op de gebieden sport en bewegen, kunst en cultuur, werk en participatie en voeding en gezondheid.

Ons doel is om de structurele deelname van mensen met een beperking aan sportieve en culturele activiteiten door onze programma’s te laten stijgen. Een actievere leefstijl leidt tot een betere persoonlijke ontwikkeling en tot meer welbevinden. Ook weten we dat de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Dankzij heldere doelen en zichtbare resultaten ontstaan er steeds meer samenwerkingen op lokaal en landelijk niveau. In co-creatie met partners ontwikkelen en implementeren we programma’s met directe lijnen naar de praktijk, onze doelgroepen. Door krachten met onze partners te bundelen kunnen we het structurele karakter van programma’s verder versterken.

Contactpersoon: Franceline van de Geer

Website Special Heroes

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Read more about Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Sporthulpmiddelen beter toegankelijk maken met nieuwe handreiking

Read more about Sporthulpmiddelen beter toegankelijk maken met nieuwe handreiking