Sportief Groot Worden stimuleert beweegtalent in Buren

Met het Gelderse programma Sportief Groot Worden kunnen gemeenten, scholen en sportorganisaties samen stapsgewijs een optimale ontwikkelomgeving creëren voor het sport- en beweegtalent van ieder kind in Gelderland. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? De gemeente Buren geeft een kijkje achter de schermen.

Buren is een plattelandsgemeente met 15 dorpskernen die ver uit elkaar liggen. Buurtsportcoachcoördinator Joris Maier: “Het is lastig om sportief groot te worden in dorpjes, waar in sommige gevallen alleen een voetbalvereniging is.”  Studenten van de HAN testten de motorische vaardigheden van 2.500 kinderen op alle 14 basisscholen in gemeente Buren. De uitslagen laten zien dat het motorisch niveau bij een groot aantal kinderen nog onder het gemiddelde ligt. Projectleider Wouter Hebbink: “Als je hoort dat 90% lid is van een sportclub, dan denk je dat het wel goed zit. Maar dan kijk je alleen naar kwantiteit. We kijken naar het individu dat opgroeit in een bepaalde omgeving. Zo zijn sommige kinderen wel lid van een club, maar willen ze eigenlijk niet voetballen. Of gaan ze naar een sportvereniging, maar spelen ze verder nooit buiten.”

Sportief Groot Worden ontwikkelt nu een aanpak op maat, waar wethouder Karl Maier blij mee is: “Ik ben ervan overtuigd dat we met deze resultaten de leefbaarheid in de kernen kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door het bouwen van een multifunctionele sporthal.” Voorzitters van sportverenigingen hebben aangegeven bereid te zijn meerdere sporten aan te bieden vanuit de club. Projectleider Wouter Hebbink: “Ze durven hun ‘eigen’ sport los te laten, als kinderen daar behoefte aan hebben. Dat vind ik echt een mooi resultaat. Ook het feit dat de gemeente het motorisch niveau van kinderen bloedserieus neemt. Dat die aanpak dit soort resultaten geeft, werkt enthousiasmerend.”

Lees het hele verhaal op de website van de provincie


Sportief Groot Worden is een samenwerkingsverband van Sportakkoord-partners Topsport Gelderland, provincie Gelderland en de HAN.