Volgende stap in thema Talentontwikkeling

Meer dan dertig mensen bogen zich woensdag 11 december 2019 over de Gelderse ambities op het gebied van talentontwikkeling. In de skybox op Papendal waren vertegenwoordigers van onder meer onderwijs, sportbonden, gemeenten en zorg aanwezig. Zij ondertekenden allemaal eind 2018 het deelakkoord Talent van het Gelders Sportakkoord. Organisatoren Topsport Gelderland, provincie Gelderland en Hogeschool Arnhem en Nijmegen daagden hen op een interactieve manier uit om de volgende stappen op het gebied van talentontwikkeling concreet te maken.

Kennis delen als basis
In de workshop kwamen aan de hand van het Gelders Model voor talentontwikkeling verschillende aspecten aan de orde:

– Goed leren bewegen van kinderen – op school en in de buurt
– Goed leren sporten – bij de club
– Goed leren presteren – (her)kende talenten

In groepjes werden ambities voor talentontwikkeling vastgesteld en gezamenlijk is een start gemaakt met de prioritering daarvan. “In alle groepjes kwam naar voren dat samenwerking en kennisdeling essentieel is. Juist omdat op dit thema al veel gebeurt, moeten we de goede verbindingen leggen,”vatte Gudo Kramer, directeur Topsport Gelderland, het gevoel van de middag samen.

Iedereen welkom voor vervolgbijeenkomst
De volgende stap is het vertalen van de gezamenlijke ambities naar concrete acties. Dat gebeurt tijdens een vervolgbijeenkomst op donderdag 26 maart 2020. Iedereen die iets doet of wil gaan doen voor talent in Gelderland is daar van harte welkom om mee te denken. Hou de agenda van deze website in de gaten voor aanmelding, of laat nu al weten dat u interesse heeft via info@gelderssportakkoord.nl.