Lokaal sportakkoord Lochem

In het Sport- en Beweegakkoord Lochem zetten de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zich samen in voor een krachtig en verbonden Lochem. De gezamenlijke visie en droom is om te stimuleren dat iedereen een leven lang plezierig kan sporten. Sport kan veel bijdragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld door te zorgen voor ontmoeting tussen inwoners, voor leefbare kernen en voor fitte Lochemers.

Artikelen over sportakkoord Lochem

Sport- en beweegakkoord Lochem ondertekend

Read more about Sport- en beweegakkoord Lochem ondertekend

Nieuw themaspel Gelderse Sport Federatie helpt bij vormen lokaal sportakkoord

Read more about Nieuw themaspel Gelderse Sport Federatie helpt bij vormen lokaal sportakkoord

Informatie en inspiratie in Lochem

Read more about Informatie en inspiratie in Lochem