Mee Gelderse Poort

Sporten en bewegen is leuk en gezond. Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de buurt. Ze weten niet waar zij terecht kunnen en/of het aanbod sluit niet goed aan bij hun mogelijkheden en behoeften. MEE Gelderse Poort zorgt ervoor dat mensen met een beperking zoveel mogelijk regulier kunnen sporten en aangepast waar dat nodig is. Dit doen we door middel van het inzetten van Sport en Beweeg Bruggenbouwers, het meekijken en meedenken in individuele casussen en het aanbieden van deskundigheidsbevordering rondom het herkennen van en communiceren met mensen met een beperking. Hierin werken wij samen met lokale welzijnspartijen, sportverenigingen, onderwijs en Uniek Sporten.

Contactpersoon: Lonneke Bakker

Website MEE Gelderse Poort

Beweegfestival in Nijmegen geeft impuls aan inclusief sporten

Read more about Beweegfestival in Nijmegen geeft impuls aan inclusief sporten

Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Read more about Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten