Vitale sportaanbieders

Om het sportlandschap toekomstbestendig te maken helpen we sport- en beweegaanbieders bij gezamenlijke uitdagingen. We stimuleren kennisdeling en bieden scholing voor de professionalisering van vrijwilligers, bestuur en kader. We verbinden partijen zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis, vrijwilligers, middelen en faciliteiten. Sport- en beweegaanbieders staan midden in de maatschappij en weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke thema’s als sociale cohesie, inclusie en vitaliteit.
Als je bestaansrecht wilt houden moet je als club nadenken over je functioneren. Wat leeft er in onze wijk en wat betekent dat voor de club? Ontwikkelingen als vergrijzing kunnen een kans bieden voor sportclubs. Sport heeft een verbindende rol in de maatschappij. Die kun je als sportaanbieder mooi benutten!

Jan Minkhorst, voorzitter voetbalvereniging DZC ’68, en open club

Publicatie provincie Gelderland op weg naar de toekomst

Read more about Publicatie provincie Gelderland op weg naar de toekomst

Renkum op weg naar een lokaal sportakkoord

Read more about Renkum op weg naar een lokaal sportakkoord