Vitale sportaanbieders

Om het sportlandschap toekomstbestendig te maken helpen we sport- en beweegaanbieders bij gezamenlijke uitdagingen. We stimuleren kennisdeling en bieden scholing voor de professionalisering van vrijwilligers, bestuur en kader. We verbinden partijen zodat ze gebruik kunnen maken van elkaars kennis, vrijwilligers, middelen en faciliteiten. Sport- en beweegaanbieders staan midden in de maatschappij en weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke thema’s als sociale cohesie, inclusie en vitaliteit.
Als je bestaansrecht wilt houden moet je als club nadenken over je functioneren. Wat leeft er in onze wijk en wat betekent dat voor de club? Ontwikkelingen als vergrijzing kunnen een kans bieden voor sportclubs. Sport heeft een verbindende rol in de maatschappij. Die kun je als sportaanbieder mooi benutten!

Jan Minkhorst, voorzitter voetbalvereniging DZC ’68, en open club

Informatie en inspiratie in Lochem

Read more about Informatie en inspiratie in Lochem

Nieuw themaspel Gelderse Sport Federatie helpt bij vormen lokaal sportakkoord

Read more about Nieuw themaspel Gelderse Sport Federatie helpt bij vormen lokaal sportakkoord

Accommodatie KV Wageningen circulair

Read more about Accommodatie KV Wageningen circulair

Sportpark De Sypel in Harderwijk op weg naar open sportpark

Read more about Sportpark De Sypel in Harderwijk op weg naar open sportpark
Resultaat

Startrapportage Gelderse Open Clubs en Vitale Sportparken

Read more about Startrapportage Gelderse Open Clubs en Vitale Sportparken

Factsheet open club Mulier Instituut

Read more about Factsheet open club Mulier Instituut

Ontwikkeling Open sportpark Peppelensteeg Ede-Stad

Read more about Ontwikkeling Open sportpark Peppelensteeg Ede-Stad

Initiatief Scholder an Scholder in de Achterhoek

Read more about Initiatief Scholder an Scholder in de Achterhoek

Vijf clubs vormen open sportpark De Wiltsangh

Read more about Vijf clubs vormen open sportpark De Wiltsangh

Voetbalvereniging Columbia ontwikkelt naar open club

Read more about Voetbalvereniging Columbia ontwikkelt naar open club