Factsheet open club Mulier Instituut

Dit factsheet van het Mulier onderzoeksinstituut bevat tips en een stappenplan voor sportclubs hoe zij kwetsbare groepen kunnen opnemen. Sport heeft een grote positieve invloed op psychische klachten en het sociaal functioneren van kwetsbare mensen. Open clubs kunnen een actieve rol spelen om deze mensen te helpen. Van het beschikbaar stellen van velden tot het aanbieden van activiteiten. Om die rol met succes te vervullen is een heldere visie nodig die door de hele vereniging heen gedragen wordt. Wat wil de vereniging betekenen voor kwetsbare mensen en waarom staat daarbij centraal?

  • 5 minuten
  • sep 2019

Thema's

Vitale sportaanbieders