Creatieve digitale oplossing voor sportakkoorden

Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep en dat levert een bijzondere situatie op. Toch is het belangrijk om vooral ook aan de slag te blijven, en positief en betrokken te blijven. Bijvoorbeeld met de lokale sportakkoorden. Niet makkelijk in een tijd dat alles digitaal verloopt, maar sportformateur Petra Schipper van de Gelderse Sport Federatie bedenkt samen met haar collega’s creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld voor de sportakkoorden in Renkum en Brummen.

Inmiddels heeft VSG de deadlines voor het inleveren van sportakkoorden versoepeld. De gemeentes Renkum en Brummen hebben desondanks besloten om het proces door te zetten. Maar een lokaal sportakkoord maak je samen, en over de ambities op het gebied van sport en bewegen overleg je meestal in grotere gezelschappen zodat ieders standpunt gehoord wordt. Nu dat niet meer kan, slaan Renkum en Brummen een andere weg in.

Online samenwerken

“In zowel Renkum als Brummen waren we al een eind op weg, er is in beide gemeenten al een conceptakkoord”, zegt Petra Schipper, sportformateur. “In beide gemeenten hebben we samen met de kerngroep besloten om toch door te gaan, maar dan via een digitale route. Allereerst hebben we alle betrokken organisaties het concept Sportakkoord gestuurd samen met een digitaal formulier waarop zij heel eenvoudig kunnen aangeven bij welke actie(s) de betreffende organisatie zich wil aansluiten. Organisaties kunnen waar nodig hierover uiteraard met elkaar in gesprek via telefoon of conference call. Op deze manier is de betrokkenheid toch groot en bereiken we uiteindelijk de ambities die gezamenlijk bepaald zijn.”

Digitale ondertekening

De sportformateur verwerkt vervolgens alle formulieren in het sportakkoord en stuurt de uiteindelijke versie weer naar alle betrokken organisaties. De kans is groot dat de officiële ondertekening uiteindelijk ook digitaal plaats gaat vinden. Petra: “Daar hebben we ook al een plan voor. Deelnemende organisaties ontvangen per e-mail een vormgegeven document dat ze printen en ondertekenen. Iedereen zet zijn of haar handtekening, én maakt een selfie. Het levert niet alleen de benodigde handtekeningen op, maar ook een ludieke en misschien wel historische fotocollage. Ik vind het mooi om te zien dat organisaties binnen gemeenten samen door kunnen gaan met hun proces op weg naar een Lokaal Sportakkoord. Niet meer bij elkaar, maar wel met elkaar.”

Bekijk hier de vragenformulieren en de concept sportakkoorden:

     Vragenformulier Sportakkoord Renkum

 

 

 

 

     Vragenformulier Sportakkoord Brummen