Duurzame sportomgeving: Gelders samenwerken, lokaal uitvoeren

Een duurzame sportomgeving realiseren vraagt vooral concrete actie op lokaal niveau. Maar alle gemeentelijke partijen lopen wel tegen veel dezelfde kennis- en uitvoeringsvraagstukken aan. Vanuit het Gelders Sportakkoord 2.0 proberen partners daarom de kennis op Gelders niveau te ontsluiten, zodat iedereen ervan kan profiteren.

Drie subthema’s

Bij de themabijeenkomst waren de aanwezige partners (gemeente Nijmegen, Achterhoek in Beweging, provincie Gelderland, Sportbedrijf Arnhem, Kenniscentrum Sport & Bewegen en GSF) het er al snel over eens dat het hoofdthema ‘duurzame sportomgeving’ wel heel breed is. Daarom wordt vanaf nu gewerkt met drie subthema’s. Per subthema komt er een aparte kennissessie:

  • Open sportaccommodaties
  • Beweegvriendelijke openbare ruimte
  • Verduurzamen van accommodaties

Verbinding essentieel
Veel partners delen dezelfde ervaring bij het aanpakken van de sportomgeving: samenwerking is essentieel. Gemeenten proberen ideeën van inwoners uit te voeren en te peilen waar behoefte aan is. Multifunctionele sportvelden en open clubs vragen om verbinding tussen verschillende clubs en verschillende doelgroepen. En ook beleidsterreinen zijn verbonden, zo kan de Omgevingsvisie een belangrijke rol spelen in het stimuleren van sport en bewegen.

Ervaring en kennis delen
De partners van het Gelders Sportakkoord die met dit thema aan de gang zijn, delen graag hun kennis met anderen. Goede voorbeelden, maar ook verhalen over wat niet goed gaat, om samen nieuwe oplossingen te bedenken. Op dit moment wordt op veel fronten gewerkt aan de duurzame sportomgeving en is nog niet 100% duidelijk welke gemeenteoverstijgende vragen er zijn. Daarom worden eerst verbindingen gelegd met het landelijk sportakkoord en de lokale sportakkoorden die gesloten en in voorbereiding zijn. Op basis daarvan komt beter in beeld wat overal speelt.

Meer partners aanhaken
De aanwezige partners bij de themabijeenkomst gaan dan ook als kartrekkers aan de slag met de drie subthema’s. Voor elk thema wordt gekeken welke andere partners hier een rol bij zouden kunnen spelen. Aan deze partners vragen ze wat hun behoeftes zijn bij deze thema’s, van informatie tot concrete tools of verbinding met samenwerkingspartners. Aan de hand hiervan komen er per subthema kennisbijeenkomsten. Jan Minkhorst, Achterhoek in Beweging: “Binnen dit thema kunnen we overstijgende vragen bundelen. Gelders samenwerken en lokaal uitvoeren”.

Wilt u graag gebruik maken van de Gelderse kennis op het gebied van de duurzame sportomgeving, of heeft u juist waardevolle ervaringen om te delen? Laat het weten aan Hanneke Lakenvelt-Verbree via info@gelderssportakkoord, dan betrekken we u bij het vervolg!