Geef je mening over bewegen in Gelderland

Wat vinden Gelderlanders belangrijk op het gebied van bewegen? Hoe stimuleren de omgeving en de mensen om hen heen hen om te bewegen? En welke invloed heeft corona? Dat willen de GGD’s in Gelderland, Gelderse Sport Federatie, gemeente Arnhem en de provincie Gelderland graag weten. Daarom hebben ze een vragenlijst over sport en bewegen gemaakt die iedereen in Gelderland kan invullen.

De vragenlijst maakt onderdeel uit van de Monitor Welbevinden. Aan de orde komt onder meer of samen sporten zorgt dat je meer gaat bewegen, en welke invloed bijvoorbeeld een groene omgeving, sportfaciliteiten en (verkeers)veiligheid hebben. Wat leren we hierdoor over verschillen tussen groepen inwoners en welke eventuele aanpassingen werken dan het beste? De GGD’s gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek voor het aanscherpen van het preventie-akkoord van de Gelderse gemeenten. Provincie Gelderland gebruikt de resultaten voor lopende programma’s als sport, leefbaarheid en ruimte en een strategische verkenning die later in 2021 verschijnt.

Meedoen met het onderzoek?
Iedereen in Gelderland kan meedoen door de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 29 juni.

Ga naar het onderzoek