Gemeente Voorst

In de gemeente Voorst, het hart van de Stedendriehoek, willen we ontspannen en gezond met elkaar samenleven, in veilige, levendige kernen. Sport en bewegen spelen daarbij een belangrijke rol. Mensen beleven veel plezier aan sport en bewegen, en bouwen ondertussen aan hun
sociale netwerk, hun gezondheid en hun zelfvertrouwen. Sport en bewegen verbindt. Daarmee is sport en bewegen een krachtig instrument om op alle maatschappelijke terreinen een bijdrage te leveren. Leefbare kernen, minder eenzaamheid, fitte inwoners en gezonde kinderen die van jongs af aan sporten.

Contactpersoon: Ingrid de Croon

Website gemeente Voorst


Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Read more about Grote opkomst bij themabijeenkomst Inclusief sporten

Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders

Read more about Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders