John Blankenstein Foundation

De John Blankenstein Foundation (JBF) vindt dat iedereen hun sport moet kunnen uitoefenen waar en wanneer men dat wil. De JBF is expert op het snijvlak van sport en LHBTI+ en weet veel over stereotypering, pestgedrag en uitsluiting en weet dit, als men echt bereid is, om te buigen naar inclusie en een veilig sportklimaat waar iedereen zijn of haar talent kan ontplooien. Dit doet zij onder andere door het aanbieden van workshops en (proces)begeleiding van gemeenten, sportbonden en sportverenigingen.

Contactpersoon: Karin Blankenstein

Website John Blankenstein Foundation

 

Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Subsidie voor inclusie in sport via 'Gelderland loves to move'

Read more about Subsidie voor inclusie in sport via 'Gelderland loves to move'

Veel inspiratie bij themabijeenkomst Positieve sportcultuur

Read more about Veel inspiratie bij themabijeenkomst Positieve sportcultuur

Wie heeft het beste idee om inwoners van Gelderland in beweging te brengen?

Doe mee met de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat 2021 en maak kans op 20.000 euro om jouw plan werkelijkheid te laten worden!

Klik hier voor meer informatie!