Succesfactoren voor het inrichten van een sportvriendelijke omgeving

Door de openbare ruimte sportvriendelijk in te richten, geven we meer mensen de gelegenheid te bewegen. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie twaalf Gelderse projecten onderzocht. Het rapport bevat onder meer succesfactoren en praktische leerpunten.

De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden om bij het inrichten van de leefomgeving aandacht te schenken aan gezonde leefstijl en leefbaarheid. In het Gelders Sportakkoord en het uitvoeringsprogramma Gelderland Sport! van de provincie Gelderland is nadrukkelijk aandacht voor de sportieve inrichting van de openbare ruimte. Zo heeft de provincie aan twaalf Gelderse projecten subsidie verleend om de openbare ruimte sportvriendelijker en leefbaarder te maken. In dit onderzoek is van alle twaalf projecten in kaart gebracht hoe de organisatie, het beheer en het activiteitenaanbod op elkaar zijn afgestemd en wat daarin succes- en faalfactoren waren.

Uitdagingen
Bij drie projecten, waaronder het Appeltjesveld, is dieper ingegaan op het gebruik, het bereik en de maatschappelijke waarde van de aanpassingen in de openbare ruimte. Hoe zijn organisatie, beheer en activiteiten afgestemd? Bij de meeste projecten lag de focus op de fysieke aanpassingen. De organisatie van activiteiten lijkt voor veel projecten een volgende fase te zijn, waar niet altijd concrete stappen zijn gezet. Ook onderhoud is een uitdaging: groot onderhoud en beheer blijft vaak bij gemeenten liggen, kleinschalig onderhoud en signalering bij de projectgroep of buurtbewoners. Met de leerpunten uit het rapport kunnen nieuwe projecten hun voordeel doen.

 

Download het rapport