Sportunity

“We connect people who love sports.”

Sportunity is een digitaal sportmarketingbureau met een expertise van de ongebonden sporter. In co-creatie met sportbonden, overheden en commerciële partners ontwikkelt Sportunity vernieuwende (digitale) concepten en platformen om mensen meer in beweging te brengen, te verbinden en in kaart te brengen. Inmiddels heeft Sportunity met KPN en in samenwerking met zo’n tien sportbonden al meer dan 100.000 sport- en beweegmomenten gefaciliteerd en in kaart gebracht, van met name de ongebonden sporters.

De inzichten die hiermee worden verkregen, worden aan de partners via realtime dashboards teruggekoppeld om inzicht te krijgen in het sport- en beweeggedrag van de sporter van nu en om zo vorm te geven aan de transitie en toekomst van de sport. Het ecosysteem dat Sportunity hiervoor heeft ontwikkeld zetten zij in om invulling te geven aan de thema’s uit het Sport- en Beweegakkoord: Inclusief sporten & bewegen, Duurzame sportinfrastructuur en Vitale sport- en beweegaanbieders. Om deze reden verbindt Sportunity zich ook aan het Gelders Sportakkoord.

Contactpersoon: Niels Schut

www.sportunity.nu


Wij doen mee aan het Gelders Sportakkoord 2.0! Onze thema’s:

Studenten HAN helpen winnaars Stimuleringsprijs met frisse blik en actuele kennis

Read more about Studenten HAN helpen winnaars Stimuleringsprijs met frisse blik en actuele kennis

Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders

Read more about Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders

Shortlist Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat bekend

Read more about Shortlist Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat bekend