Shortlist Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat bekend

De zeven plannen die nog kans maken op de Stimuleringsprijs Gelders sportklimaat zijn gekozen! Voor de jury, bestaande uit gedeputeerde Jan Markink, oud-volleyballer en beweegpromotor Bas van de Goor en rolstoelbasketbalster Bo Kramer, was het een flinke klus om een keuze te maken uit de 61 ingestuurde plannen. Bas van de Goor: “We zijn onder de indruk van zóveel energieke plannen in Gelderland. We hebben weloverwogen deze zeven plannen gekozen, maar we laten de andere plannen zeker niet vallen. In het fantastische netwerk dat Gelders Sportakkoord is, moeten we meer initiatieven op gang kunnen helpen.”

Spreiding over regio’s en doelgroepen
Bij de selectie heeft de jury goed naar het brede plaatje gekeken. Met de zeven gekozen plannen is er een spreiding over heel Gelderland. Bovendien worden heel veel doelgroepen betrokken in de plannen: onder andere kinderen, ouderen, patiënten met kanker, migranten, studenten en mensen met een beperking. Ook is gekeken of plannen na uitvoering uitgezet kunnen worden op andere plaatsen in Gelderland en was meegaan met innovatie, zoals de inzet van een app, een criterium.

Vanaf 26 november telt jouw stem!
De zeven gekozen plannen worden van 26 november tot en met 1 december in de spotlights gezet door Omroep Gelderland. Jij kunt dan stemmen op het plan dat jij het beste vindt. De stemmen van het publiek tellen voor 50% mee, de andere 50% bepaalt de jury. De winnaar krijgt € 20.000,-, de nummers 2 en 3 € 10.000,-. Daarnaast is er voor de finalisten steun van de studenten van HAN bij de uitwerking en uitvoering.

De gekozen projecten, in willekeurige volgorde:

Hybride leeromgeving XL

De inwoners van de gemeente Brummen in beweging brengen door de inzet van jonge professionals. Dat is het doel dat de stichting Sportkompas nastreeft met de hybride leeromgeving XL. In een hybride leeromgeving kunnen sportstudenten zich ontwikkelen in een dynamisch sportbedrijf en werken aan een eigen toekomst. Tegelijk levert dit voor de inwoners van de gemeente gezondheidswinst op. De stichting Sportkompas legt de verbinding tussen het onderwijs, bedrijfsleven, zorg, welzijn en de sport- en beweegaanbieders voor de inwoners. De activiteiten zijn erop gericht dat iedereen mee kan doen in een veilig sport- en beweegklimaat, jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

De jury: “Dit project betrekt studenten bij het in beweging brengen van Gelderland. Dat kan van grote waarde zijn voor het praktijkleren.”

Vanuit het ziekenhuis meer bewegen met de buurtsportcoach

Patiënten uit Gelderland die in het Radboudumc behandeld zijn aan kanker worden na behandeling geholpen door de buurtsportcoach om gezonder te gaan leven door meer te gaan bewegen. Deze gezondere leefstijl draagt bij aan een verbeterde gezondheid en hogere kwaliteit van leven. Zo wordt leefstijl een vanzelfsprekender onderdeel van de behandeling van (oncologie)patiënten.

De jury: “Belangrijk dat deze doelgroep aandacht krijgt. Ook laat het plan zien dat de verbinding tussen zorg en sport meerwaarde heeft.”

Sportpark Zuid komt naar je toe

Niet iedereen in Doetinchem is fysiek in staat om naar een locatie te gaan waar je kunt bewegen. Sportservice Doetinchem wil met onder andere de 11 clubs op Sportpark Zuid en Graafschap College beweegactiviteiten op locatie gaan organiseren, bijvoorbeeld bij senioren en voor mensen met een beperking, maar ook op het speciaal onderwijs. De kennis is er al; met het geld van de Stimuleringsprijs willen ze een flexibele sport- en beweegcontainer met beweegmaterialen inrichten.

De jury: “Het mooie is dat dit plan denkt in mogelijkheden en oplossingen. Ook is het makkelijk uit te breiden naar andere doelgroepen.”

Samen Fun! Bewegen voor jong en oud

Initiatiefnemer Humankind is een samenwerking aangegaan met lokale en regionale zorgaanbieders in Montferland om muziek- en beweegactiviteiten voor jonge kinderen en ouderen te organiseren. De onbevangenheid van peuters in combinatie met de openheid van de ouderen zorgt ervoor dat op veel verschillende manieren contact wordt gemaakt. Samen bewegen, dansen en plezier maken.

De jury: “De combinatie van muziek maken en bewegen spreekt aan, en deze twee groepen bij elkaar brengen geeft energie. En ook dit concept kan op meer plaatsen in Gelderland gebruikt worden.”

Gelderse sportverenigingen als vliegwiel voor integratie

In 1 jaar tijd minimaal 30 statushouders matchen aan 20 Gelderse sportverenigingen. Dat is de doelstelling van het plan van het Refugee Team. Het mes snijdt aan twee kanten: de sportverenigingen krijgen zo hulp van (broodnodige) vrijwilligers en de vluchtelingen krijgen de kans om goed te integreren via hun activiteiten op de clubs. Het Refugee Team zet een vrijwilligersprogramma op en werkt nauw samen met onder andere Gelderse gemeenten en sportverenigingen. Daarbij helpen ze deelnemers die zich goed ontwikkelen en toe zijn aan een vervolgstap ook om een baan vinden.

De jury: “Dit plan betrekt een nieuwe doelgroep bij het Sportakkoord, het is een origineel concept dan snel uitgerold kan worden bij meerdere verenigingen.”

Pleintje- Het nieuwe buitenspelen

Sportunity, JOGG Putten, JongPutten, Brothock & Vigeans, Bronsport en Speelplan willen kinderen uitdagen buiten op een vernieuwde wijze op avontuur te gaan, te bewegen en hun fantasie te gebruiken. Pleintje is een online platform waar kinderen zowel op het fysieke pleintje in de wijk, als hun eigen digitale plein in de app elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen er speelplekken vinden en het vroegere buitenspelen op een vernieuwende wijze gaan (her)ontdekken. Het project wordt gestart in Putten en er wordt gezocht naar nog twee gemeenten die willen aansluiten.

De jury: “Dit plan sluit aan bij ontwikkelingen als e-sports en gamification. Dit is het spelen van de toekomst.”

FIT VEUR ALTIED

Stichting De Graafschap Verbindt, Open Club de Nevelhorst en Achterhoek in Beweging willen samen met het Graafschap College zorgen voor nieuwe ontmoetingen en verbindingen tussen individuen, werkgevers, ondernemers, sportaanbieders en andere belanghebbenden uit de regio. Met dit initiatief wordt een aantrekkelijk en laagdrempelig beweegprogramma geboden aan inwoners van de Achterhoek. Ook zal ‘FIT VEUR ALTIED’ de fitheid binnen organisaties verhogen door maar liefst 15 Achterhoekse werkgevers de gelegenheid te geven om een eigen medewerker op te leiden tot een Beweeg- en Sportaanjager. Door middel van dit project wil men regionale bedrijven, hun medewerkers, familieleden, buren, etc. inspireren, motiveren en bewust maken van de voordelen van een gezonde levensstijl.

De jury: “Dit plan is gericht op het bedrijfsleven en zorgt door de opleiding van beweegcoaches binnen bedrijven voor een duurzaam resultaat.”

Ga hier naar de pagina over de Stimuleringsprijs.